Designer – Shibui Naoto no Kyuujitsu (2019)

New King, Atarashii Osama Season 2, 新しい王様

Drama , Comedy , Fantasy , Japanese | Episodes 15

7.3 83 10 0

  Summary

Designer – Shibui Naoto no Kyuujitsu

  Cast

Ishiguro Ken Azabu Support Role
Nonami Maho Tsubasa Kodera Support Role
Yashima Norito Akatsukasa Support Role
Morooka Michio Sakurajima Support Role
Ashina Sei Nori Support Role
Tsurumi Shingo Kashiwaba Support Role
Izumi Rika Saori Support Role
Kagawa Teruyuki Isao Ecchu Support Role
Ito Masayuki Asakusa Support Role
Yamanaka Takashi Sakoda Support Role
Nakamaru Shinsho Toge Support Role
Takahashi Maryjun Hidemi Nishioka Support Role
Koseki Yuta Wako Support Role
Natsuna Actress A Support Role
Megumi Miyazaki Support Role
Fujiwara Tatsuya Akiba Main Role
Sugino Yosuke Koshiro Kamonomiya Main Role
Takeda Rena Eiri Mitsui Main Role